پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۹ - Thursday, 29 October 2020

تاريك و روشن هاي شهرداري خارگ

خارگ : هر شب كه از كوچه ،خيابان هاي خارگ عبور مي كنيم تضاد عجيبي بين روشنايي و تاريكي مي بينيم.يك سوي خيابان دسترسي ،مملو از تيربرق هاي نه متري ال اي دي است،كه تعداد زيادي از آنها لامپشان سوخته ،كه اگر اين لامپهاي تعويض شوند، كل خيابان و پياده روي دو طرف مثل روز روشن خواهد شد.اما سوي ديگر اين خيابان جريان ديگري دارد!


 روي ديوار پدافند هوايي به تازگي لامپهاي والواش جديدي ،با قيمت گزاف خريداري و نصب شده كه جنبه نورپردازي موضعي دارد.قصه تلخ اين سياه و سفيدها به اينجا ختم نمي شود،چرا كه يادآور پايه چراغ هاي گالوانيزه و غبراق خيابان طالقاني بود كه با تيربرق ها ي آهني تعويض شد وخرج نانوي ضد زنگ هم به آن اضافه شد.اما كافي بود جاي لامپهاي سنتي قبلي با لامپ ال اي دي جديد  عوض شود، مثل اينكه لامپهاي لوستر منزل بسوزد و ما كل  لوستر را دور بيندازيم!


 سيكل معيوبيست، ما روشن شدن پيچ غربي فرودگاه را تحسين مي كنيم،اما بايد با تدبير بيشتري نگريست. زمان اجراي پروژه پياده رو سازي اين ناحيه، براي كابل كشي و روشنايي با چراغ هاي ديواري هزينه انجام شده بود فقط نياز به تعدادي لامپ جديد بود نه كابل كشي مجدد و پايه چراغ هاي جديد.


تن خسته پيچ شرقي فرودگاه، هم حال خوشي ندارد،چراغ هاي ديواري  آن سوخته و رها گرديده تا تاريكي بر روشنايي فائق بيايد.آيا راه حل خريد كابل و تيربرق جديد و اضافه كردن هزينه هاي گزاف است يا تعويض لامپ؟

 

 

نگهداري ادوات و امكانات شهري جز وظايف اصلي شهرداري هاست

اموال شهرداري ها اموال عمويست،چه در گذشته خريداري شده باشد و چه اكنون، پس حفظ و صيانت از اين اموال وظيفه مهم شهرداري است و برخريد هاي مجدد و مكرر اولويت دارد.مثل چراغ هاي مجاور نفس فرودگاه در خيابان طالقاني كه مدتهاست فقط و فقط در انتظار يك لامپ هستند و  تاريكي اين ناحيه خطر تصادف را بدنبال دارد.
توجه به نيازها و اولويت بندي هزينه كردهاي شهرداري خارگ كه از متمول ترين شهرداري هاي استان است، در اين شرايط اقتصادي بسيار حائز اهميت است.شوراي شهر ابزار نظارتي قوي مردم بر شهرداريهاست كه بايد نماد صداقت و شفافيت بخصوص در زمينه مالي باشد تا هيچ كورسويي از تاريكي ،بر روشنايي حقيقت پيروز نشود.

خارگ
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۹:۴۳
اخبار منتخب
پر بازدیدترین اخبار