یکشنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۳ - Sunday, 14 July 2024
تازه ترین اخبار
اخبار منتخب
خارگ
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹
آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی ویژه خارگ

خارگ : در آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سهمیه جزیره خارگ 19 نفر می باشدکه از این تعداد 17 نفر برای آموزش و پروش و 2 نفر برای بخشداری ویژه خارگ پیش بینی شده است 

به گزارش خبرگزاری خارگ آنلاین : با توجه به مجوزهاي صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده (44 (قانون مديريت خدمات كشوري و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي منضم به بخشنامه هاي شماره 9757/93/200 مورخ 1393/07/19 و اصلاحيه آن به شماره 1172660 مورخ 1396/02/26 سازمان مذكور و بهمنظور تأمين نيروي انساني مورد نياز در دستگاههاي اجرايي كشور، شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي براي استخدام در هشتمين امتحان مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي كشور به شرح زير اعلام ميگردد:

 

شرایط مورد نیاز برای دستگاههای اجرایی خارگ(بخشداری ویژه خارگ،آموزش و پروش جزیره خارگ)

 

آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی ویژه خارگ

 

===========================

بخشداری خارگ

 

كارشناس تحليلگر سيستم 1     -- یک نفر ( زن / مرد ) آزاد

-----------------------------------------------------

شرايط احراز تحصيلي:

30025 : امار و كامپيوتر (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

30121 : انفورماتيك (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

31237 : مهندسي صنايع گرايش برنامهريزي و تحليل سيستم ها (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

31832 : مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

 31868 : مهندسي صنايع گرايش مهندسي سيستم (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

 31887 : مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

 32173 : علوم كامپيوتر (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

 32907 : كاربرد كامپيوتر و اناليز سيستم (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

 

===========================

كارشناس توسعه و عمران امور شهري و روستايي  -- یک نفر ( زن / مرد ) ایثارگر 25 درصد

---------------------------

شرايط احراز تحصيلي:

22883  : طراحي شهري (فوق ليسانس، دكتري)

 22886 : طراحي و برنامهريزي شهري و منطقه اي (فوق ليسانس)

 30005 : اباداني روستاها (ليسانس)

 30364 : جغرافيا و برنامهريزي روستايي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

 30365 : جغرافيا و برنامهريزي شهري (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

 30637 : سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (فوق ليسانس)

 30657 : شهرسازي (ليسانس، دكتري)

 30659 : شهرسازي گرايش طراحي شهري (فوق ليسانس)

 31036 : مديريت پروژه و ساخت (دكتري)

 31062 : مديريت شهري (فوق ليسانس)

 31131 : معماري (ليسانس، دكتري)

 31274 : مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست (دكتري)

 31275 : مهندسي عمران گرايش مهندسي مديريت و ساخت (دكتري)

 31295 : مهندسي مديريت پروژه : (ليسانس)

 31300 : مهندسي معماري (ليسانس، فوق ليسانس)

 31682 : مهندسي عمران (ليسانس)

 31889 : مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت (فوق ليسانس)

32208 برنامهريزي منطقه اي (فوق ليسانس)

 32405 : مهندسي اجرايي عمران (ليسانس)

 32669 : برنامهريزي شهري (فوق ليسانس)

 32670 : مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور (فوق ليسانس)

 32671 : مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطلاعات جغرافيايي (فوق ليسانس، دكتري)

 33184 : برنامهريزي توسعه منطقه اي (فوق ليسانس)

 33189 : مهندسي عمران نقشه : برداري گرايش سنجش از دور (دكتري)

 33510 : مهندسي شهرسازي (ليسانس)

 33511 : مهندسي مديريت اجرايي (ليسانس)

 33523 : جغرافيا و برنامهريزي منطقه اي (ليسانس)

 33529 مهندسي تكنولوژي نقشه برداري (ليسانس)

 33566 : مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها (ليسانس)

 33605 : مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از راه دور (دكتري)

 33759 : مديريت امور شهري (فوق ليسانس)

 33826 : مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سيستم اطلاعات جغرافيايي (دكتري)

 33854 : سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي (دكتري)

 

آموزش و پرورش

===========================

آموزگار ابتدایی – 7 نفر ( زن و مرد )  5 آزاد ، 1 نفر ایثارگر 25 درصد ، یک نفر معلول

---------------------------

شرايط احراز تحصيلي:

30026 : اموزش ابتدايي (ليسانس، فوق ليسانس)

30158  : برنامه ريزي درسي (ليسانس، فوق ليسانس)

30629  : سطح 2 حوزوي (ليسانس)

30630  : سطح 3 حوزوي (فوق ليسانس)

 30753 : علوم تربيتي (ليسانس، فوق ليسانس)

 30921 : فلسفه تعليم و تربيت (ليسانس، فوق ليسانس)

31107  : مشاوره و راهنمايي (ليسانس، فوق ليسانس)

32875  : روانشناسي كليه گرايشها(باستثناي روانشناسي صنعتي) (ليسانس، فوق ليسانس)

 

===========================

دبیر ادبیات فارسی – 1 نفر ( مرد ) آزاد

---------------------------

شرايط احراز تحصيلي:

30542  : زبان و ادبيات فارسي (ليسانس، فوق ليسانس)

30629  : سطح 2 حوزوي (ليسانس)

30630  : سطح 3 حوزوي (فوق ليسانس)

32277  : دبيري ادبيات فارسي (ليسانس، فوق ليسانس)

 

===========================

دبیر تربیت بدنی – 1 نفر ( زن ) آزاد

---------------------------

شرايط احراز تحصيلي:

31129  : معلم تربيت بدني و علوم ورزشي (ليسانس، فوق ليسانس)

 32363 : تربيت بدني و علوم ورزشي (ليسانس، فوق ليسانس)

 

===========================

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی – 1 نفر ( مرد ) ایثارگر 25 درصد

---------------------------

شرايط احراز تحصيلي:

30534  : زبان انگليسي (ليسانس، فوق ليسانس)

 32279 : دبيري زبان انگليسي (ليسانس، فوق ليسانس)

 

===========================

دبیر شیمی – 1 نفر ( مرد ) آزاد

---------------------------

شرايط احراز تحصيلي:

30664  : شيمي (ليسانس، فوق ليسانس)

31879  : مهندسي شيمي (ليسانس، فوق ليسانس)

 32373 : دبيري شيمي (ليسانس، فوق ليسانس)

 

 

 

===========================

دبیر علوم اجتماعی – 2 نفر ( مرد / زن ) 1 نفر مرد آزاد ، 1 نفر زن ایثارگر 5 درصد

---------------------------

شرايط احراز تحصيلي:

30356  : جامعه شناسي (ليسانس، فوق ليسانس)

30629  : سطح 2 حوزوي (ليسانس)

 30630 : سطح 3 حوزوي (فوق ليسانس)

 30724 : علوم اجتماعي (ليسانس، فوق ليسانس)

 30735 : علوم ارتباطات اجتماعي (ليسانس، فوق ليسانس)

32288  : مردم شناسي (ليسانس، فوق ليسانس)

32374  : دبيري علوم اجتماعي (ليسانس، فوق ليسانس)

 

===========================

دبیر مراقبت سلامت – 2 نفر ( مرد / زن ) 1 نفر مرد آزاد ، 1 نفر زن ایثارگر 5 درصد

---------------------------

شرايط احراز تحصيلي:

30177  : بهداشت عمومي (ليسانس، فوق ليسانس)

30180  : بهداشت محيط (ليسانس، فوق ليسانس)

 30181 : بهداشت مدارس (ليسانس، فوق ليسانس)

 30218 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)

30300  : تغذيه (ليسانس، فوق ليسانس)

30762  : علوم تغذيه (ليسانس، فوق ليسانس)

30987  : مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)

 

 

 

===========================

مربی امور تربیتی مدارس – 1 نفر ( مرد ) آزاد

---------------------------

شرايط احراز تحصيلي:

30093  : الهيات و معارف اسلامي (ليسانس، فوق ليسانس)

 30629 : سطح 2 حوزوي (ليسانس)

 30630 : سطح 3 حوزوي (فوق ليسانس)

 30753 : علوم تربيتي (ليسانس، فوق ليسانس)

 30802:  علوم قراني (ليسانس، فوق ليسانس)

 32817 : درجه تخصصي 2- حافظ ممتاز قران (ليسانس، فوق ليسانس)

 32818 : درجه تخصصي 3- حافظ كل قران (ليسانس، فوق ليسانس)

 33482 روانشناسي (ليسانس، فوق ليسانس)

 

===========================

هنرآموز الکتروتکنیک – 1 نفر ( مرد ) ایثارگر 25 درصد

----------------------------

شرايط احراز تحصيلي:

30148 : مهندسي برق گرايش قدرت (ليسانس، فوق ليسانس)

 30151 : مهندسي برق گرايش كنترل (ليسانس، فوق ليسانس)

 32803 : مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت و كنترل (ليسانس، فوق ليسانس)

 32804 : مهندسي تكنولوژي كنترل (ليسانس، فوق ليسانس)

 32805 : مهندسي تكنولوژي برق -قدرت (ليسانس، فوق ليسانس)

 

 

 

 

مهلت ثبت نام :

- زمان شروع ثبت نام از روز پنجشنبه مورخ 99/06/20

- پایان روز شنبه مورخ 99/06/29 مي باشد.

 

زمان برگزاری آزمون :

 جمعه مورخ 99/08/09

 

لینک ثبت نام

http://register1.sanjesh.org/RGEMPN8

کد خبر 10397

نظر شما

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

نظرات بینندگان

تازه ترین اخبار
اخبار منتخب
خارگ
در شهر
انتخابات 1400
سامانه تردد کشتی
سامانه تردد کشتی
سامانه خدمات درمانی
سامانه تردد کشتی
پربازدیدترین اخبار
پربحث ترین اخبار